ماشین مخصوص کارشناسی ناپیوسته

:: ماشین مخصوص کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی ناپیوسته


فصل

 موضوع

pdf

 1

 انواع گشتاور الکتریکی ومیدان مغناطیسی در ماشین های الکتریکی 

 دانلود

 

2

موتورهای القایی تک فاز

 

3

موتورهای القایی دوفاز نامتعادل باتغذیه نامتقان

 

4

موتورهای القایی خطی

 

5

سینکروها

 

6

 موتورهای سنکرون مخصوص

 

7

 ماشین هایAC کموتاتوردار

 

8

سروها و تاکوها

 

9

 موتورهای پله ای و موتورهای رلوکتانسی

 


منبع : وبلاگ دکتر سپیده بهرآورماشین مخصوص کارشناسی ناپیوسته
برچسب ها : موتورهای ,القایی ,موتورهای القایی ,کارشناسی ناپیوسته

طراحی خطوط انتقال انرژی

:: طراحی خطوط انتقال انرژی

فصل

موضوع

پاورپورینت

1

تعاریف واصطلاحات

دانلود

2

انتخاب سطح ولتاژ انتقال

 

3

مسیریابی خطوط انتقال نیرو

 

4

نقشه برداری و تهیه پلان و پروفیل مسیر

 

5

عملیات زمین شناسی و مطالعات ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴکی

 

6

طراحی هادی های خطوط انتقال

 

7

سیم محافظ هوایی

 

8

اضافه ولتاژها

 

9

مقره ها و تعیین ایزولاسیون خط

 

10

انتخاب شرایط بارگزاری به کمک آمار هواشناسی منظقه

 

11

انتخاب برج و محاسبات بارگذاری

 

12

ترانسپوزیسیون

 

13

نوسانات هادی های خط

 

14

یراق آلات خط انتقال

 

15

زمین کردن برجها

 

16

فوندانسیون برجها

 

17

خطوط انتقال فشرده

 


منبع : وبلاگ دکتر سپیده بهرآورطراحی خطوط انتقال انرژی
برچسب ها : انتقال ,خطوط ,خطوط انتقال

تولید و نیروگاه

:: تولید و نیروگاه

 

فصل

 

موضوع


 فایل

2

انتخاب نوع نیروگاه و موقعیت نصب آن ها

 دانلود

 نمونه مثال حل شده

 3

نیروگاه های بخاری

 

4

نیروگاه های گازی و چرخه ترکیبی

 

5

نیروگاه های برق آبی

 

6

نیروگاه هسته ای

 

 

 7

نیروگاه های با انرژی جای گزین (انرژی های نو)

 

 8

مصرف داخلی نیروگاه های تولید برق

 

 9

ژنراتور نیروگاه

 

10

 سیستم کنترل ولتاژ و فرکانس نیروگاه ها

 

11

 ترانسفورماتور های قدرت

 


منبع : وبلاگ دکتر سپیده بهرآورتولید و نیروگاه
برچسب ها : نیروگاه

ماشین مخصوص کارشناسی پیوسته

:: ماشین مخصوص کارشناسی پیوسته

فصل

 موضوع

pdf

 1

 انواع گشتاور الکتریکی ومیدان مغناطیسی در ماشین های الکتریکی 

 دانلود

 

2

موتورهای القایی تک فاز

 

3

موتورهای القایی دوفاز نامتعادل باتغذیه نامتقان

 

4

موتورهای القایی خطی

 

5

سینکروها

 

6

 موتورهای سنکرون مخصوص

 

7

 ماشین هایAC کموتاتوردار

 

8

سروها و تاکوها

 

9

 موتورهای پله ای


موتورهای رلوکتانسی

 


منبع : وبلاگ دکتر سپیده بهرآورماشین مخصوص کارشناسی پیوسته
برچسب ها : موتورهای ,القایی ,موتورهای القایی